Coaching

 

Geen enkel sjabloon is heilig, want individuele coaching is maatwerk. Het is een kort en intensief traject, waarbij jij je bezint op een individueel, werkgerelateerd vraagstuk.

Tijdens de individuele coaching gaan we dieper in op jouw leerdoelen. Jouw eigen dagelijkse praktijk staat centraal en we oefenen met praktijkgerichte situaties in rollenspellen, eventueel met camera-opnamen. Je leert jouw nieuwe inzichten en vaardigheden spelenderwijs toe te passen in persoonlijke situaties.

Individuele coaching kan alle vormen aannemen: van stem- en houdingsoefeningen tot het leren opkomen voor jezelf, van het oefenen van gesprekstechnieken tot het herkennen en erkennen van oude denkpatronen. Vervolgens kijken we samen naar acceptatie en krachtige keuzes om tot verandering te komen.

De inhoud en aanpak van elk individueel coachingstraject worden volledig afgestemd op jouw persoonlijke vraag. Waar liggen mijn drempels? Wat zijn mijn persoonlijke belemmeringen? Hoe kan ik mijn persoonlijke effectiviteit verhogen? Jouw individuele coach verrast, confronteert en stimuleert, maar uiteraard bepaal je zelf welk onderwerp je aansnijdt en welke richting je inslaat.

Afhankelijk van je behoefte wordt het aantal sessies bepaald. Gemiddeld zijn zes een-op-een gesprekken van anderhalf uur voldoende om te leiden tot de gewenste persoonlijke ontwikkeling.

Zelfkennis en confrontatie

RET-Methode

Waarden en talentenonderzoek

Kernkwadranten

Mindfulness

Oplossingsgerichte methodiek

“Communiceren is één van de belangrijkste eigenschappen die je nodig hebt om goed te functioneren”