Zelf kennis en confrontatie Methode

 

Een hele specifieke, fundamentele vorm van persoonlijke coaching is de ‘Zelf Kennis en confrontatie Methode (ZKM)’. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode is een systematische ontdekkingstocht door jouw eigen leven. In een persoonlijk zelfonderzoek ontdek je waar je nu staat en wat jouw drijfveren, mogelijkheden en doelen zijn. De methode bestaat uit een aantal gestructureerde gesprekken met de gespecialiseerde ZKM-coach. De ZKM-methode is een verdiepingsslag: je krijgt meer inzicht in jouw eigen drijfveren en wat je zowel op de werkvloer als in jouw privéleven motiveert.

 

De ZKM-methode: meer inzicht in jouw keuzes

Hoe stevig je ook in je schoenen staat, momenten van twijfel zijn er altijd. Wil je eens grondig en systematisch onderzoeken wat je precies beweegt, zowel in je werk als je leven in brede zin? Omdat je de rode draad kwijt bent of juist omdat je voor belangrijke beslissingen staat? Twijfel je over werk-, studie- of beroepskeuze? De ‘Zelf Kennis en confrontatie Methode’ geeft jou niet alleen inzicht in de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Je krijgt ook meer vat op de toekomst en het stelt je in staat om met meer daadkracht jouw eigen problemen oplossen en een koers te bepalen. Zo formuleer je een eigen persoonlijk stappenplan voor de toekomst.

 

Inhoud van de ZKM training

De Zelf kennis en confrontatie methode is een persoonlijke coachingsmethodiek voor zelfreflectie die er van uitgaat dat de mens voor een belangrijk deel wordt gestuurd door zijn onbewuste, door onderliggende motieven en drijfveren waar wij ons doorgaans niet van bewust zijn. Onze gevoelens (die wij wel bewust ervaren) zijn een ingang om meer zicht te krijgen op deze onbewuste motieven. De ZKM-methode is erop gericht om je via gevoelens te laten ontdekken wat jouw onderliggende motieven en belemmeringen zijn. Met deze vorm van persoonlijke coaching zie je bovendien de samenhang tussen verleden, heden en (het perspectief op) de toekomst. De kern van wat je belangrijk en waardevol vindt in werk, relaties, maatschappij en privéleven komt boven. Deze confrontatie met eigen visie, eigen handelen en de gevoelens daarbij stimuleert tot zelfinzicht en tot een betere kijk op mogelijkheden tot verandering.

 

Verandering door dialoog dankzij de ZKM Training

In dialoog met de ZKM-coach orden en structureer jij je eigen (levens)verhaal. Dit gaat aan de hand van gesprekken en opdrachten. Zo krijg je antwoord op jouw vragen over drijfveren, keuzes en persoonlijke effectiviteit. De ‘Zelf Kennis en confrontatie Methode’ onderscheidt zich doordat de ZKM-coach niet de rol van coach, hulpverlener of adviseur op zich neemt. De ZKM-coach treedt slechts op als luisteraar, begeleider en klankbord. Dat gebeurt heel gestructureerd. Een computerprogramma geeft uiteindelijk veertig a vijftig persoonlijke kernwaardes weer, die vervolgens worden gekoppeld aan een lijst met gevoelens. Hoe beïnvloeden deze jouw gedrag en keuzes? En hoe belemmeren ze je? Je krijgt een helder overzicht van je uitgangssituatie en kun je veranderingen meetbaar maken. In dialoog met de ZKM-coach bepaal je zelf de richting en het tempo van dit veranderingsproces.