Kernkwadranten

 

Iedereen heeft goede en slechte kwaliteiten. De een weet dit alleen beter van zichzelf dan de ander. Mensen die beter inzicht hebben in hun eigen kwaliteiten kunnen dit ook beter van een ander inschatten, met als gevolg dat ze hier bewuster en effectiever mee omgaan.

In deze training ligt de focus op het in kaart brengen van de eigen sterke en zwakke punten en het leren bewust worden van deze punten bij een ander. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kernkwadranten. Je leert je eigen kernkwaliteiten in te schatten, in te zien dat sommige kernkwaliteiten door kunnen schieten tot een valkuil, inzicht krijgen in de kwaliteiten of valkuilen van een ander die er bij jou voor zorgen dat je geïrriteerd wordt (allergie) en te leren van de valkuilen van een ander (uitdaging). Inzicht in deze kernkwadranten kan ervoor zorgen dat jij jezelf beter leert kennen en je beter zult worden in conflicthantering. Daarnaast kun je deze techniek ook gebruiken voor teambuilding, competentieverbeteringen en andere werk en privé aangelegenheden.